Lite Reklam!

Lite reklam för gravida!

Glöm inte att tänka på barnet i magen i trafiken.

Besafe gravidbälte, används från redan från månad 2.

- BeSafe skyddar ditt ofödda barn - BeSafe ger säkerhet och komfort - BeSafe är enkel att använda Vid en kollision kan en vuxen person kastas framåt med en kraft av tre till fem ton. Hos en gravid kvinna ligger fostret långt fram och utsätts därför för en extrem belastning av bältet i kollisionsögonblicket. BeSafe Gravidbälte styr bort höftbältet från magen och fostret. Med BeSafe Gravidbälte fördelas kraften jämnare över hela kroppen, bort från magen och ned på den stabilare höftkammen. Modern slipper dessutom obehaget med bältet över magen vid daglig bilkörning. I olyckor där gravida varit inblandade har fostret klarat sig tack vare att kvinnorna har använt bältesstyrning. Använd därför BeSafe Gravidbälte redan från andra graviditetsmånaden.

Jag själv har använt det under båda mina graviditeter och känner mig mycket tryggare i trafiken!

Dom ligger runt 398 kr.

Ni hittar dom på många olika sidor, det är bara googla på Besafe gravidbälte så kommer det många länkar upp!

Gillar

Kommentarer